Ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών βαθυτυπίας-φλεξογραφίας με βάση το γραφένιο (GRAPHEIN)

Πλαίσιο και Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΓΓΕΤ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ)

Διάρκεια: 2018 – 2021

Συνολική Χρηματοδότηση : 695.302,65 €

Χρηματοδότηση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: 237.475,28 €

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Επίκ. Καθηγήτρια, Βασιλική Μπέλεση

Συμμετέχοντες στο Έργο:

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Εργαστήριο Χημείας και Υλικών, Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  • Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Επιστήμης των Υλικών-Ερευνητικό Εργαστήριο Χημείας Νανοδομημένων Υλικών,
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»/ Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας
  • ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Περιγραφή:

Το έργο GRAPHEIN στοχεύει να συμβάλει στις σύγχρονες προκλήσεις στα νέα υλικά με στόχο την α) την παραγωγή αγώγιμων μελανών εκτύπωσης με βάση το νερό (όχι απλώς με βάση τη διασπορά υδατικών διασπορών υλικών), βασιζόμενη επίσης στις βιομηχανικές γνώσεις και εμπειρίες και β) στην ανάπτυξη ενός τελικού προϊόντος (για φλεξογραφία) που μπορεί να παραχθεί σε υπάρχουσες βιομηχανικές γραμμές παραγωγής μελανιού, χωρίς να χρειάζεται να τροποποιηθούν σημαντικά. Επιπλέον, θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί λειτουργική ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. κεραία) καθώς και εξειδικευμένες εικόνες δοκιμαστικής εκτύπωσης θα σχεδιαστούν για να αποδείξουν τις δυνατότητες εκτύπωσης των νέων μελανιών σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. Επιπλέον, τα πιο αποδοτικά μελάνια από αυτά που θα κατασκευαστούν θα δοκιμαστούν σε βιομηχανικές μηχανές εκτύπωσης. Η νέα τεχνολογία μελάνης GRAPHEIN θα αξιολογηθεί βάσει τεχνικοοικονομικών κριτηρίων, προκειμένου να διερευνηθούν οι προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Η επιτυχής έκβαση του έργου αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά ευρήματα με πολύπλευρα επιστημονικά, τεχνολογικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Τα νέα μελάνια εκτός από την υψηλή απόδοση αναμένεται να είναι πλήρως συμβατά με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, παρέχοντας τη βάση για μια φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία που ανταποκρίνεται στη ζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας όχι μόνο για τους παραγωγούς μελανιού αλλά και τελικούς χρήστες σε ιδιαίτερα δημοφιλείς και εμπορικά ανταγωνιστικές βιομηχανίες όπως η αλυσίδα εφοδιασμού, οι έξυπνες συσκευασίες κ.λπ.

Ερευνητική ομάδα:

  • Βασιλική Μπέλεση, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • Δήμος Τριάντης, Kαθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • Ηλίας Σταύρακας, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Συντονιστής ομάδας