Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απένειμε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Αριθμός 1010492) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στην υπαγόμενη σε αυτό εφευρέτρια Καθηγήτρια Βασιλική Μπέλεση.
Ο τίτλος του διπλώματος είναι «Ανάπτυξη αγώγιμου εκτυπωτικού μελανιού υδατικής βάσης με πιγμέντο παραγόμενο με αντίδραση “ενός σταδίου”».
Συνδικαιούχοι της εφεύρεσης είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο υπαγόμενος σε αυτό Καθηγητής Γεωργακίλας Βασίλειος, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.
Το δίπλωμα ισχύει μέχρι 08-07-2042.