Το ΕΗΔΥλ υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων ερευνητών στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σε αντικείμενα έρευνας περιγράφονται στις ερευνητικές του μονάδες:

Θέματα μεταδιδακτορικής έρευνας

2019-2023 Χαρακτηρισμός Διηλεκτρικών – Διηλεκτρική Φασματοσκοπία Κρυπωτού Σωτηρία
2020 Πειραματικές μετρήσεις των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων της ύλης σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών Κουτσουμπός Σπυρίδων
2020 Οπτικές Ιδιότητες Υγιών Ιστών του Ανθρώπινου Σώματος Ματιάτου Μαρία
2023 Μελέτη δεικτών κρισιμότητας ηλεκτρικών/ηλεκτρομαγνητικών και ακουστικών σημάτων για την μελέτη της επερχόμενης αστοχίας υλικών που υποβάλλονται σε μηχανική καταπόνηση Ανδρόνικος Λουκίδης
2023 Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικών Διαταραχών κατά την Εφαρμογή Μηχανικής Καταπόνησης Φυσικών Δομικών Λίθων Μαστρογιάννης Δημήτριος
Θέματα Διδακτορικών διατριβών

2019-2022 Ασθενή ηλεκτρικά σήματα και ακουστικές εκπομπές για την μελέτη της κρισιμότητας της μηχανικής κατάστασης υλικών Ανδρόνικος Λουκίδης
2019 Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών ρύπων με τη χρήση τεχνολογίας «Διαδικτύου των Πραγμάτων» Ιωάννης Χρηστάκης
2019 Οπτικές και Ηλεκτρικές ιδιότητες Ιονικών Υγρών Γεώργιος Τσώνος
2023 Η αλληλεπίδραση των φοιτητών με online εκπαιδευτικό υλικό: Διερεύνηση της αφοσίωσης σε περιπτώσεις διερευνητικής μάθησης Βασίλειος Τριζώνης
Ηλεκτρικές Ακουστικές και Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές κατά τη διάρκεια μηχανικής καταπόνησης ψαθυρών υλικών και δομών
Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών ρύπων με τη χρήση τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων
Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων για τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς οστικών εμφυτευμάτων κατά την εφαρμογή μηχανικής καταπόνησης.
Ηλεκτρονικά συστήματα για την ανίχνευση θρεπτικών συστατικών εδάφους με εφαρμογή στην έξυπνη γεωργία.
Θέματα Μεταπτυχιακών Εργασιών

2020-2022 Συσχετισμός ηλεκτρικών σημάτων (PSC) και ακουστικών εκπομπών (ΑΕ) σε πειράματα μηχανικής καταπόνησης δοκιμίων Αλφά μέχρι την θραύση τους Γεώργιος Αγαλιανός
2022 Βελτιστοποίηση Ενισχυτών Τάσης Ακουστικών Συχνοτήτων για την Οδήγηση Συμμετρικών Βαθμίδων Ισχύος Προβατάς Σπυρίδων
2023 Χαοτικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Memistor σε Συγχρονισμό Τσιανάκα Αικατερίνη
Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων για τον χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς οστικών εμφυτευμάτων κατά την εφαρμογή μηχανικής καταπόνησης.
Ηλεκτρονικά συστήματα για την ανίχνευση θρεπτικών συστατικών εδάφους με εφαρμογή στην έξυπνη γεωργία.
Συστήματα ανίχνευσης και χαρακτηρισμού εισβολέων σε καλλιέργειες
Ηλεκτρικές Ακουστικές και Ηλεκτρομαγνητικές Εκπομπές κατά τη διάρκεια μηχανικής καταπόνησης ψαθυρών υλικών και δομών
Συστήματα χαμηλού κόστους για τη μέτρηση ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον.
Διπλωματικές εργασίες

2020-2022 Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης χαμηλού κόστους Περμανταλόγλου, Ευάγγελος
2020-2022 Συγχρονισμός χαοτικών ταλαντωτών colpitts Ηλίας  Τομαράς
2020-2022 Ανάλυση χαοτικού ταλαντωτή με χρήση memristor Ελευθέριος  Κοτσώνης
2020-2022 Τεχνικές απεικόνισης ηλεκτρικών πεδίων που προκύπτουν σε ανευρύσματα/ στενώσεις αρτηριών με μεθόδους της μαγνητοϋδροδυναμικής Σταύρος Δουλκερίδης
2020-2022 Μελέτη & κατασκευή ραδιοφωνικού δέκτη βασισμένου σε μικροελεγκτή Τισιάνο Μπάλλας
2020-2022 Συστήματα GPS – Λογισμική υλοποίηση Οκάν Σαλή-Ογλού
2020-2022 Πολυχωρική διάταξη μέτρησης και αποθήκευσης δεδομένων αντίστασης Κωνσταντίνος Σκανδάλης
2020-2022 Τροφοδοτικό υψηλής τάσης για Laser Ηλίου-Νέον Ιωάννης Καζάκος
2020-2022 Εξομοιωτής memristor Αλέξανδρος Τρανουδάκης
2020-2022 Μελέτη και ανάπτυξη λογισμικού ανίχνευσης αντικειμένων με χρήση του Raspberry Pi 4 Χαράλαμπος Μαρτάκης
2020-2022 Μηχανική μάθηση για γεωφυσικές εφαρμογές Μαριάνθη Αδαμοπούλου-Σουλαντίκα,
2020-2022 Διαδικτυακό παιχνίδι και κοινωνία: παρακινητικοί μηχανισμοί και εξάρτηση Ηλίας Πενταζίδης
2020-2022 Πλατφόρμα απομακρυσμένου ελέγχου επιστημονικών οργάνων και συλλογής δεδομένων Αθανάσιος Γεωργίου
2020-2022 Αυτόνομο σύστημα φροντίδας αδέσποτων ζώων Βασιλική Ευαγγελία Τόσκα
2023 Ψηφιακό σύστημα ανάλυσης βιβλιογραφικών δεδομένων από την πηγή google scholar. Αργύρης Παπαχρήστου
2023 Ηλεκτρονικά συστήματα για την ανίχνευση θρεπτικών συστατικών εδάφους με εφαρμογή στην έξυπνη γεωργία. Χρήστος Τομάνι
2023 Καταγραφή ακουστικών και ηλεκτρικών σημάτων σε δοκίμια Αλφά Δημήτρης Τζαγγαράκης
2023 Ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής και απεικόνισης δεδομένων αισθητήρων τάσης Ευαγγελία Αγνή Αλεξοπούλου
2023 Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος μέτρησης και απεικόνισης ακουστικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον Δημήτριος Καλύβας Αναστασίου
2023 Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος μέτρησης και απεικόνισης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ευαίσθητες ζώνες εκπομπής για τη μελέτη της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον. Θεόδωρος Καρανίκας
2023 Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος μέτρησης και απεικόνισης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ευαίσθητες ζώνες εκπομπής για τη μελέτη της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον . Περιλής Γέρουλας
2023 Σύστημα Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου με Χρήση Επεξεργαστή DSP Κατσίφης Παναγιώτης
2023 Σύστημα Καταγραφής Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολία με SDR Οικονόμου Ανδρέας
2023 Σχεδίαση και Κατασκευή Κάθετης Κεραίας Βραχέων Κυμάτων τύπου End Fed Τζανετοπούλου Πηνελόπη
2023  Εξομοίωση Κυκλώματος Αντιστροφέα Πολλών Επιπέδων Με Χρήση Matlab Πλάκας Σπυρίδων
2022 Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος μέτρησης και απεικόνισης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ευαίσθητες ζώνες εκπομπής για τη μελέτη της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον. Νεφέλη Ζαφειρίου
2022 Σχεδίαση και υλοποίηση ενισχυτή χαμηλού θορύβου Νικόλαος Αραχοβίτης
2019 Ανάλυση χαοτικού ταλαντωτή με χρήση memristor Ελευθέριος Κοτσώνης
Μελέτη με την τεχνική Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας της επίδρασης της δομής του κατιόντος στην αγωγιμότητα και τη δυναμική ιονικών υγρών
Διαδικτυακό παιχνίδι και κοινωνία: Παρακινητικοί μηχανισμοί και εξάρτηση
Ηλεκτρικές, Ηλεκτρομαγνητικές και Ακουστικές Εκπομπές κατά την εφαρμογή μηχανικών φορτίων σε υλικά και δομές
Διεσπαρμένα μετρητικά συστήματα για τη διερεύνηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος
Συστήματα μετρήσεων για την πραγματοποίηση δοκιμών αξιολόγησης οστικών εμφυτευμάτων
Μετρητικά συστήματα για την διερεύνηση και αποτύπωση των αναγκών συμπλήρωσης θρεπτικών συστατικών εδάφους

Υποδομές: Η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται στον χώρο Α-014 (125 τ.μ.) ο οποίος είναι πλήρως εξοπλισμένος με επιστημονικά όργανα, ασκήσεις, Η/Υ με εγκατεστημένο λογισμικό τόσο προσομοιώσεων όσο και επεξεργασίας δεδομένων και γραφημάτων και ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας για τα αντικείμενα:  Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Διατάξεις Ημιαγωγών και Μικτά Αναλογικά – Ψηφιακά Κυκλώματα.

Το ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του πρώτου δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών εκτελείται κατά κανόνα στις αίθουσες Β-027 (77τ.μ.) και Β-112 (70τ.μ.).