Μη καταστρεπτικός έλεγχος υλικών βασισμένων στο τσιμέντο με τη μελέτη ασθενών ηλεκτρικών ρευμάτων παραγόμενα από μηχανική διέγερση

Πλαίσιο Προγράμματος:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση – Αρχιμήδης ΙΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

Έναρξη: 01-03-2012

Λήξη: 31-08-2014

Χρηματοδότηση: 83.000€

Φορέας Υλοποίησης: Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών και Ηλεκτρονικών Διατάξεων, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Υπεύθυνος Έργου: Δήμος Τριάντης, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Περιγραφή:
Η έρευνα αφορά την μελέτη των ασθενών ηλεκτρικών ρευμάτων που εμφανίζονται σε δομικά υλικά με βάση το τσιμέντο, όταν καταπονούνται μηχανικά και ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία κάμψης με την μέθοδο τριών σημείων (three-point bending test). Η πειραματική μέθοδος αποδίδεται με τον όρο Bending Stimulated Current (BSC) – technique και τα αντίστοιχα ηλεκτρικά ρεύματα με τον όρο BSC. Προκαταρκτικές μετρήσεις με την ανωτέρω τεχνική έχουν πραγματοποιηθεί σε ράβδους μαρμάρου και τσιμέντου, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει αναλυτική και συστηματική καταγραφή τέτοιων σημάτων τα οποία μπορούν να αποδώσουν μια αξιοποιήσιμη εφαρμογή.
Στόχος αποτελεί η ανάδειξη μιας μη καταστροφικής μεθόδου (NDT), που θα ελέγχει τα επίπεδα και τις καταστάσεις καταστροφικότητας των δειγμάτων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μηχανικής φόρτισης που θα έχει τη μορφή κρουστικού παλμού Dirac και θα εφαρμόζεται σε διαφορετικές κλάσεις δειγμάτων όσον αφορά το προγενέστερο ιστορικό καμπτικής καταπόνησης και κατ’ επέκταση των διαφόρων επιπέδων καταστροφικότητας που σκόπιμα έχουν οδηγηθεί.
Η μελέτη και ανάλυση των εκπεμπόμενων ρευμάτων BSC θα επιτρέψει την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σήματος, που σχετίζονται με την καταπόνηση και τη μηχανική αντοχή των δειγμάτων με τελικό σκοπό την εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου αποφάσεων, που θα κατατάσσει “άγνωστης αντοχής” δείγματα σε μια εκ των κλάσεων που θα έχουν οριοθετηθεί.

Ερευνητική ομάδα:

  • Ηλίας Σταύρακας, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος του εργαστηρίου
  • Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος του εργαστηρίου
  • Φίλιππος Βαλλιανάτος, Καθηγητής,  Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωφυσικής & Σεισμολογίας, ΤΕΙ Κρήτης
  • Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργστηρίου Μηχανικής Πετρωμάτων, Πολυτεχνείου Κρήτης
  • John Stonham, Καθηγητής, Σχολή Μηχανικής και Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Brunel, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αντώνιος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος του εργαστηρίου
  • Γεώργιος Χλούπης, Καθηγητής Εφαρμογών, μέλος του εργαστηρίου

Δημοσιεύσεις:

  • A. Alexandridis, D. Triantis, E. Chondrodima, C. Stergiopoulos, G. Hloupis, I. Stavrakas, K. Ninos: «An adaptive soft-sensor for non-destructive cement-based material testing, through the use of RBF networks», 2012 IEEE conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS 2012), Madrid, Spain, May 17-18, 2012, pp. 51-56.
  • C. Stergiopoulos, I. Stavrakas, G. Hloupis, A. Kyriazopoulos, D. Triantis, C. Anastasiadis, J. Stonhmam: “Monitoring Acoustic Emissions and Electrical Signals During Three-Point bending Tests Performed on Cement Mortar Specimens”, 2013 VIII International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FraMCoS-8), Toledo, Spain, March 10-13, 2013, pp. 1-9