Προετοιμασία συνέντευξης

Φωτογραφία από την προετοιμασία της κοινής συνέντευξης που αφορά στο μνημόνιο συνεργασίας του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών και του […]