Προκήρυξη Διδακτορικών Σπουδών

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (ΗΔΥλ) (edml.uniwa.gr) θα ανακοινώσει σύντομα πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων πραγματοποίησης διδακτορικών σπουδών. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας χωρίς οικονομική ενίσχυση, σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υλικών. Ειδικότερα, τα πεδία έρευνας θα εστιάζουν στις περιοχές:

1. Οπτικός και Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός Υλικών
2. Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών ρύπων με τη χρήση τεχνολογίας «Διαδικτύου των Πραγμάτων»
3. Ασθενή ηλεκτρικά σήματα και ακουστικές εκπομπές για τη μελέτη της κρισιμότητας της μηχανικής κατάστασης ψαθυρών υλικών

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αλλά και η αξιολόγηση των υποψηφίων θα είναι σύμφωνη με τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.