Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποίησης Διδακτορικής Έρευνας

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (ΗΔΥλ) (edml.uniwa.gr) ανακοινώνει πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων πραγματοποίησης διδακτορικών σπουδών. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας χωρίς οικονομική ενίσχυση, σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υλικών. Ειδικότερα, τα πεδία έρευνας θα εστιάζουν στις περιοχές:

Οπτικός και Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός Υλικών. Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Μουτζούρης

Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών ρύπων με τη χρήση τεχνολογίας «Διαδικτύου των Πραγμάτων». Καθηγητής Η. Σταύρακας

Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός νανο-σύνθετων υλικών. Καθηγητής Δ. Τριάντης

Ασθενή ηλεκτρικά σήματα και ακουστικές εκπομπές για τη μελέτη της κρισιμότητας της μηχανικής κατάστασης υλικών. Καθηγητής Δ. Τριάντης

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αλλά και η αξιολόγηση των υποψηφίων θα είναι σύμφωνη με τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (http://eee.uniwa.gr/el/spoudes/didaktorikes-spoudes) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.