Προκήρυξη θέσης Διευθυντή ΕΗΔΥΛ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του «Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών – ΕΗΔΥΛ» (Electronic Devices and Materials Laboratory – EDML).

Έχοντας υπόψη:

  1. Την Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με την ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών – ΕΗΔΥΛ» (ΦΕΚ 824/τ.Β’/08-03-2019).
  2. Τις διαδικασίες που προβλέπονται για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017).

προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή του «Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών – ΕΗΔΥΛ» (Electronic Devices and Materials Laboratory – EDML) για θητεία τριών (3) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών μέχρι την Πέμπτη 11.4.2019 και ώρα 13.00 ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 2

Θηβών 250, Αιγάλεω 122 44

Κτίριο Ζ

Τηλ. 2105381225

 

Υποψηφιότητα για τη θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου

«Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών»

 

Η απόφαση αυτή αναρτάται:

Α. στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

Β. στους πίνακες ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών,

Γ. Στην πρώτη σελίδα του ιστοτόπου του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (edml.uniwa.gr)

 

Ο Διευθυντής του Τομέα

Ηλεκτρονικής και Υλικών

Ηλίας Σταύρακας

Καθηγητής