Ημερίδα GRAPHEIN (12 – 12 – 2019)

Ημερίδα ενημέρωσης της Ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου GRAPHEIN. Τίτλος Ημερίδας: «Ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών […]

EMISSION Project pilot installation

EDML group installed two pilot stations next to NOA official pollution measuring point. The first two pilot measuring points are […]

Latest Publication in Physica A

Checkout our latest publication. V. Saltas, F. Vallianatos, D. Triantis, T. Koumoudeli,  I. Stavrakas,  Non-extensive statistical analysis of acoustic emissions […]

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή ΕΗΔΥΛ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του «Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών – ΕΗΔΥΛ» (Electronic Devices and Materials Laboratory – EDML). Έχοντας […]

EDML welcomes young researchers

Ioannis Christakis, Andronikos Loukidis and George Tsonos joined the lab as PHD students in December 2018. Ioannis will work on […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποίησης Διδακτορικής Έρευνας

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών (ΗΔΥλ) (edml.uniwa.gr) ανακοινώνει πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων πραγματοποίησης διδακτορικών σπουδών. Η προκήρυξη αφορά […]

PhD position preannouncement

The Electronic Devices and Materials Lab at the University of West Attica, Greece, in collaboration with the Ionic Liquids Group […]

Προκηρύξεις θέσεων έρευνας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών προκηρύσσει πέντε θέσεις Μεταπτυχιακών φοιτητών για να εγγραφούν στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρικές και […]