Ημερίδα GRAPHEIN (12 – 12 – 2019)

Ημερίδα ενημέρωσης της Ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου GRAPHEIN. Τίτλος Ημερίδας: «Ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών […]

EMISSION Project pilot installation

EDML group installed two pilot stations next to NOA official pollution measuring point. The first two pilot measuring points are […]

Latest Publication in Physica A

Checkout our latest publication. V. Saltas, F. Vallianatos, D. Triantis, T. Koumoudeli,  I. Stavrakas,  Non-extensive statistical analysis of acoustic emissions […]

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή ΕΗΔΥΛ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του «Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Υλικών – ΕΗΔΥΛ» (Electronic Devices and Materials Laboratory – EDML). Έχοντας […]